Το όραμα μας

Μια νέα γενιά, ικανή να προστατεύσει τους περιορισμένους φυσικούς μας πόρους, προσαρμοσμένους στην επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης, για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον χωρίς πλαστική ρύπανση, που ενισχύει τη ζωή των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, υποστηρίζοντας παράλληλα μια βιώσιμη κοινωνία και οικονομία.

Ο στόχος μας

  • Να εμπνεύσoυμε τις νέες γενιές για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την υποστηρίξη της εξάλειψης των πλαστικών μίας χρήσης
  • Η εξασφάλιση της αποδοτικότερης οργάνωσης αθλητικών αγώνων στο ταξίδι για οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
  •  Να αυξηθεί η κοινωνική ευαισθητοποίηση μέσω της δύναμης του αθλητισμού για να τονισθεί ο αντίκτυπος της πλαστικής ρύπανσης και να αυξηθεί το προφίλ των ευρύτερων ζητημάτων σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη.