Σφουγγαρές Χανιά, Καθαρισμός παραλίας, 21 Οκτωβρίου 2018

Sean R. Hettervik called for help at “Sfougares” beach in Afrata! Spyros Petrakis activated Platanias Municipality for the collection of plastic, which gave us also all necessary supplies and we participated…

Continue Reading Σφουγγαρές Χανιά, Καθαρισμός παραλίας, 21 Οκτωβρίου 2018