Νέα Πλαστική Οικονομία- Παγκόσμια Δέσμευση 2019 Έκθεση προόδου

The question is not whether a world without plastic pollution is possible, but what we will do together to create it.That’s why have signed the New Plastics Economy Global Commitment.…

Continue Reading Νέα Πλαστική Οικονομία- Παγκόσμια Δέσμευση 2019 Έκθεση προόδου