Καθαρισμός Παραλίας, Oceanman Greece, Οίτυλο 27 Ιουνίου 2020

Even though we were not able to organize the Oceanman Greece 2020, due to COVID-19 pandemic outbreak, we wanted to take this opportunity and do something different instead of the…

Continue Reading Καθαρισμός Παραλίας, Oceanman Greece, Οίτυλο 27 Ιουνίου 2020

Καθαρισμός Παραλίας Κλαδισού, Χανιά, 26 Ιανουαρίου 2020

With the full support and motivation of GreenTeam Dedisa, a beach clean up carried out last Sunday, on 26 January 2020, at Kladissos beach in Chania Crete. A beach full…

Continue Reading Καθαρισμός Παραλίας Κλαδισού, Χανιά, 26 Ιανουαρίου 2020

Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή 21 Νοεμβρίου 2019

How plastics contribute to Climate Change They generate heat-trapping gases at every stage of their life cycle. “When people think about plastics, they really don’t tend to think about the…

Continue Reading Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή 21 Νοεμβρίου 2019