ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

We Wearth It- Αθλητισμός για την κλιματική αλλαγή

Αθλητισμός για την κλιματική αλλαγή, είναι ένα κίνημα που χρησιμεύει ως πρόσκληση για όλους να εργαστούν με σεβασμό και αριστεία προς την βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος μας για αυτή την εκστρατεία είναι να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χιλιόμετρα μέσω της ενεργού συμμετοχής σας για την αλλαγή του κλίματος, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των ωκεανών. Φορέστε τα δρομικά σας παπούτσια, το μαγιώ σας ή πάρτε το ποδήλατό σας, κάντε όσα χιλιόμετρα θέλετε, κάντε μία δωρεά για να υποστηρίξετε το έργο μας και κοινοποιήστε το στα κοινωνικά μέσα, χρησιμοποιώντας τα hashtags #we_wearth_it & #sportsforclimate! Use the power of sports to raise awareness! For more information you may access our project through the GiveandFund web-page  or you may choose to donate directly our project with the below button.

Σας ευχαριστούμε για την ενεργή συμμετοχή σας και την στήριξη!

Cumulatively small decisions, choices, actions, make a very big difference.

-Jane Goodal-