Cumulatively small decisions, choices, actions, make a very big difference.

-Jane Goodal-

Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή 21 Νοεμβρίου 2019

Πως συμβάλλουν τα πλαστικά στην Κλιματική Αλλαγή.

Παράγουν αέρια που παγιδεύουν την θερμότητα σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους.

"Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τα πλαστικά, δεν τείνουν πραγματικά να σκεφτούν την αρχή του κύκλου ζωής τους. Και η αρχή του κύκλου ζωής αρχίζει πραγματικά με την ανάπτυξη του πετρελαίου και του αερίου ", δήλωσε ο Matt Kelso, διευθυντής δεδομένων και τεχνολογίας της FracTracker Alliance.

Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας είναι τα ορυκτά καύσιμα που αποτελούν τα δομικά στοιχεία των πλαστικών. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο μπορούν να εξάγονται από τη γη μέσω της τεχνικής "fracking". Οι εταιρείες τρυπούν πηγάδια στο έδαφος μέχρι να χτυπήσουν ένα στρώμα βράχου, στη συνέχεια γυρίζουν σε 90 μοίρες και τρυπάνε οριζόντια. Η έγχυση άμμου, χημικών ουσιών ή νερού διασπά το πετρώμα για να απελευθερώσει αέριο και λάδι, τα οποία μεταφέρονται σε άλλες εγκαταστάσεις μέσω αγωγών, συρμών και φορτηγών. Η εξόρυξη και η μεταφορά αυτών των ορυκτών καυσίμων είναι μία δραστηριότητα υψηλής εντάσεως άνθρακα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 40% των πλαστικών χρησιμοποιούνται για συσκευασίες προϊόντων. Συνήθως, η συσκευασία προορίζεται για μία μόνο χρήση, οπότε υπάρχει μια γρήγορη ανάκαμψη στη διάθεση. Αυτή η συσκευασία μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία με τρεις διαφορετικούς τρόπους: χώρος υγειονομικής ταφής, αποτέφρωση ή ανακύκλωση.

Η καύση των αποβλήτων έχει τις μεγαλύτερες κλιματικές επιπτώσεις από τις τρεις επιλογές. Με βάση τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας, εάν η παραγωγή και η καύση πλαστικών αυξηθούν όπως αναμένεται, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα αυξηθούν σε 49 εκατομμύρια μετρικούς τόνους έως το 2030 και 91 εκατομμύρια μετρικούς τόνους έως το 2050.

Η ανακύκλωση είναι ένα διαφορετικό κτήνος με μια εντελώς διαφορετική σειρά προβλημάτων. Σε σύγκριση με το χαμηλό κόστος των παρθένων υλικών, τα ανακυκλωμένα πλαστικά έχουν υψηλό κόστος με χαμηλή εμπορική αξία. Αυτό καθιστά την ανακύκλωση κερδοφόρα σπάνια, συνεπώς απαιτεί σημαντικές κρατικές επιδοτήσεις.

Από την έρευνα του Ιδρύματος Ellen MacArthur προκύπτει ότι μόνο το 2% των πλαστικών ανακυκλώνονται σε προϊόντα με την ίδια χρησιμότητα. Ένα άλλο 8% είναι "υποβαθμισμένο" σε προϊόντα χαμηλότερης αξίας. Τα υπόλοιπα απορρίπτονται, διαρρέουν στο περιβάλλον ή αποτεφρώνονται.

Για κάθε φάση του κύκλου ζωής των πλαστικών, υπάρχουν τρόποι μείωσης των εκπομπών αερίου. Ωστόσο, χρειάζονται συστηματικές μετατοπίσεις για να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της παραγωγής πλαστικών.


Retrieved from Yale, Climate Convention at: https://www.yaleclimateconnections.org/2019/08/how-plastics-contribute-to-climate-change/ 

Η παρουσία μας στο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή, που διοργανώθηκε στις 21 Νομεβρίου 2019, έπειτα από την πρόσκληση του οργανισμού GlobalShapers Athens Hub, μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχει η πλαστική ρύπανση στην Κλιματική Αλλαγή. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε κι άλλους οργανισμούς που έχουν τους ίδιους στόχους μ'εμάς και επίσης να παρουσιάσουμε και το δικό μας έργο και τις δράσεις που έχουμε διοργανώσει κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού. 

Ταυτόχρονα, παρόμοια γεγονότα πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο ως μέρος της πρωτοβουλίας 24 Hours of Reality, με την υποστήριξη του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Αλ Γκορ. Για κάθε συμμετέχοντα παγκοσμίως, η διεθνής πρωτοβουλία One Tree Planted Plant θα φυτέψει ένα δέντρο σε μια περιοχή που την έχει ανάγκη. Στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την We4All, θα φυτέψουμε 1 επιπλέον δέντρο για κάθε συμμετέχοντα στις 14 Δεκεμβρίου. 

Μπορούμε να είμαστε μέρος της αλλαγής, οι δράσεις μας έχουν αντίκτυπο και μαζί μπορούμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πιο δραστικά μέτρα για να επιβραδύνουν την κλιματική αλλαγή. Ακολουθήστε μας για περισσότερες δράσεις!

Σας ευχαριστούμε!

Σας άρεσε το άρθρο;

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn