Καθαρισμός Παραλίας Καρτερού, Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2019

The beach clean-up in Kartero's area, near the old Xenia hotel in Heaklion, Crete, completed on August 19, 2019. More than 150 volunteers from 6 organizations participated and approximately 500kg…

Continue Reading Καθαρισμός Παραλίας Καρτερού, Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2019